Eerstelijnspsycholoog zone Diletti


U ervaart psychologische moeilijkheden?
Voortaan wordt een bezoek aan de psycholoog en orthopedagoog onder bepaalde voorwaarden terugbetaald


VOOR WIE ?
U bent tussen 18 en 64 jaar oud
Hebt u de laatste tijd lichte of matige depressieve of angstige gevoelens of problemen met alcoholconsumptie?


Wilt u graag een professional raadplegen om te voorkomen dat deze problemen verergeren?


Praat erover met uw huisarts!
Uw huisarts kan snel een eerste contact met een psycholoog of orthopedagoog voorstellen om uw situatie te verbeteren.


PREVENTIE – VROEGTIJDIGE INTERVENTIE


WAT?
Interventies op korte termijn om te vermijden dat lichte of matige problemen evolueren tot ernstige en chronische problematiek.


AANBOD ?
4 terugbetaalde sessies per jaar (eenmaal verlengbaar). Persoonlijk aandeel:11.20€ per sessie
(of € 4 bij verhoogde tegemoetkoming)
De aanvullende verzekering van uw ziekenfonds blijft van toepassing voor de andere sessies bij de psycholoog.

Eénmalig verlengbaar tot 8 sessies.


WIE KOMT IN AANMERKING?
•Informeer u over de voorwaarden van dit aanbod bij uw huisarts of psychiater en vraag naar het voorschrift,
• Raadpleeg de lijst met geconventioneerde eerstelijns-psychologen en -orthopedagogen (http://bit.ly/eenelpzoeken)
• Maak een afspraak bij de professional van uw keuze, ga naar de afspraak met uw identiteitskaart en het voorschrift.
• Meer info: http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg

VISUM ELP: 261616

RIZIV: 7-00546-85-000