Psychotherapie – kinderen en jongeren.

Breathe-feel-sparkle biedt nu ook psychotherapie voor kinderen en jongeren aan op de Kampenhoeve.

Voelt uw kind zich soms…. Slecht? Verdrietig? Extreem prikkelbaar? Bezorgd? Angstig?

Zit u soms met uw handen in het haar?

Psychotherapie voor kinderen en jongeren kan aangewezen zijn bij:

  • Emotionele problemen: vb angsten, faalangst, snel boos, piekeren, somberheid, onverwerkt verdriet, rouw, overprikkeling,…
  • Gedragsmoeilijkheden: woede-aanvallen, moeite met sociaal contact, …
  • Stress klachten: spanningen, lichamelijke klachten zonder lichamelijke oorzaak,…

Het kind staat centraal in de therapie. Samen met de ouders en het kind gaan we op zoek naar waar het moeilijk loopt en formuleren we doelstellingen voor de therapie.

Ik ga eerst grondig verkennen welke interesses,  talenten, hulpbronnen en sterktes het kind heeft. Hiermee kunnen we aan de slag om ons doel te bereiken.

We leren ook dat een doel bereiken een (leer)proces is dat vaak in kleine stappen gaat. Samen gaan we op weg met vallen en opstaan.

Er is steeds aandacht voor lichaamsgerichte methodieken. Zo leer ik kinderen en jongeren  ontspannings- en relaxatietechnieken aan, die helpend zijn als het weer even moeilijk gaat.

De aanpak wordt aangepast aan ieders individuele noden en persoonlijke interesses.

Omdat we hier op de Kampenhoeve maar al te goed beseffen dat gewoon zitten en praten helemaal niet evident is voor kinderen (noch voor volwassenen), gaan we aan de slag in de buitenlucht,  tussen en mét de ezels. De dieren en de interactie met de dieren zijn erg waardevol om onze doelstellingen te bereiken. Door dingen te doen en te ervaren, leren we nieuwe vaardigheden of komen we tot inzichten.

Tevens zorgt het contact met de ezels voor ontspanning en is het vaak een extra motivatie voor jongeren om de therapie te (blijven) volgen. 

Ouders worden maximaal betrokken bij de begeleiding. De sessies op de Kampenhoeve zijn een leer/oefencontext. De echte verandering gebeurt thuis of in de eigen context. Daarom is er heel regelmatig overleg of plannen we  gezamelijke sessies. Het is belangrijk dat je kind voelt en ervaart dat dit traject  “teamwerk” is.

Heb je vragen? Of plan je graag een intake: kim.geelen@yelian.be

Tarief: €60 per uur