Psycholoog? Klinisch psycholoog? Psychotherapeut?

Even wat toelichting: 

De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd. Om jezelf psycholoog te kunnen noemen moet je minstens de wetenschappelijke graad van Licentiaat of Master behaald hebben na een universitaire psychologie opleiding en je laten registreren bij de Psychologencommissie. Mijn Erkenningsnummer bij de psychologencommissie: 792115507

Klinische psychologie is één van de mogelijke opleidingen in de psychologie en  kan omschreven worden als de psychologie die zich bezighoudt met de psychologische kennis en praktijk zoals die gebruikt wordt bij cliënten met psychosociale en gezondheidsproblemen.  Het doel is cliënten te helpen om hun problemen op te lossen en/of hen beter aan te passen aan de eisen van hun dagelijkse leven.  Vanaf september 2016 werd de klinische psychologie erkend als gezondheidszorgberoepVisum: 261616.

Een klinisch psycholoog is geen psychiater, het belangrijkste verschil tussen een psycholoog en psychiater is dat deze laatste medicatie kan en mag voorschrijven.  

Heel wat klinisch psychologen hebben na hun studie klinische psychologie ook een therapeutische opleiding gevolgd.   Ik volgde de vierjarige opleiding: Kortdurende oplossingsgerichte systeemtherapie, aan het Korzybski-instituut te Brugge. Psychotherapie is dus een behandelvorm.

Vaak worden kinderen doorverwezen via een huisarts, het CLB, een zorgleekracht,…. In dit geval heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling van je ziekenfonds.

Meer info vind je hier: https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

Registratienummer Christelijke Mutualiteit: 09892416

Asinotherapie (asino = ezel): is het aanbieden van therapie door een deskundige met inzet van ezels.

Heel concreet betekent dat hier, dat ik psychotherapie aanbied tussen en met de hulp van de ezels op de Kampenhoeve.